Οι άνθρωποι

Η περιοχή μας δεν έχει αλλοιωθεί τουριστικά γι’ αυτό και διατηρεί ακόμη την αυθεντικότητα της, κάτι που αντανακλάται και στον χαρακτήρα των ανθρώπων της.