Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
+30 6977 305015, +30 210 6430366 (Μαρία Χριστακοπούλου)
+30 6977 541268, +30 22530 92402 (Παναγιώτης Χριστακόπουλος)

E-mail:
dchristakopoulos@gmail.com (Δημήτρης Χριστακόπουλος)